STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88811 Mũi khoan xương, mũi taro xương tạo ren, doa xương dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 64/170000034/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Tràng Thi Còn hiệu lực
28/05/2021

88812 Mũi khoan Y knot RC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 03/DA-CMD-MK Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
04/07/2019

88813 Mũi khoan Ø 1.5 mm, rỗng nòng, dài 88/63 mm, tháo lắp nhanh TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

88814 Mũi khoan Ø 1.5mm, dài 115/90 mm, tháo lắp nhanh TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

88815 Mũi khoan Ø 2.0 mm, dài 115/90 mm, tháo lắp nhanh TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019