STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88816 Thòng lọng cắt polyp dung trong nội soi đường tiêu hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 566/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TBYT ĐÔNG PHƯƠNG Còn hiệu lực
30/06/2020

88817 Thòng lọng cắt polyp lạnh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-009-2023 Còn hiệu lực
19/04/2023

88818 Thòng lọng cắt polyp niêm mạc qua nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0168-1/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
09/11/2022

88819 Thòng lọng cắt polyp sử dụng một lần TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0710/MERAT-2019 Công ty cổ phần Kỹ thuật Minh Long Còn hiệu lực
07/10/2019

88820 Thòng lọng cắt Polyp sử dụng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG VDK02-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
08/09/2022