STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88821 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1775/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/12/2020

88822 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 152/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/02/2021

88823 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 514A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
22/04/2021

88824 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021179/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Còn hiệu lực
31/05/2021

88825 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2478 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - SẢN XUẤT ĐẠI TẤN Còn hiệu lực
12/11/2021