STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88821 Thòng lọng cắt Polyp, sử dụng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2020.03/200000050/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Đã thu hồi
04/01/2021

88822 Thòng lọng cắt Polyp, sử dụng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2021.07/200000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2022

88823 Thòng lọng cắt đốt (lọng cắt bằng xung điện) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 331/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
28/11/2019

88824 Thòng lọng cắt đốt (lọng cắt bằng xung điện) dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 388/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
28/11/2019

88825 Thòng lọng cắt đốt, hình oval TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 491/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
28/11/2019