STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88841 Microalbumin-Turbidimetric Control 1x2 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

88842 Microlab STARlet IVD TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ vi5/2515/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty TNHH Arqon Việt Nam Đã thu hồi
19/06/2019

88843 Microlab STARlet IVD TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 39/2512/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/06/2019

88844 Micropipette Finntip F1,Micropipette Finntip F2,Micropipette Finntip F3,Micropipette điện tử Finntip Novus, TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3115PL-TTDV CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
01/09/2021

88845 MICROPIPPET TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 193-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG GIA QUÂN Còn hiệu lực
28/06/2019