STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88851 Mefidex® TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 392/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/06/2022

88852 MEGADUO GEL TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT DƯỢC - MỸ PHẨM GAMMA 01/2022-PLADF Còn hiệu lực
06/06/2024

88853 Mền sưởi ấm bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/180 Còn hiệu lực
04/12/2023

88854 Men vi sinh kháng khuẩn dạng xịt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 623/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ và Thương mại Nhật Hàn Còn hiệu lực
07/09/2021

88855 Menocheck picoAMH Elisa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 939/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NỘI TIẾT SINH SẢN VÀ HIẾM MUỘN Còn hiệu lực
27/08/2020