STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88856 Thòng lọng cắt polyp TTBYT Loại C VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM 05/CMVN0123 Còn hiệu lực
02/03/2023

88857 Thòng lọng cắt polyp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG TONTARRA01-ML23/PLTTBYT Còn hiệu lực
15/03/2023

88858 Thòng lọng cắt polyp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC 170323/PL-GP Còn hiệu lực
20/05/2023

88859 Thòng lọng cắt Polyp (Snare) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2048/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Còn hiệu lực
02/02/2021

88860 Thòng lọng cắt polyp (sử dụng 1 lần) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG VDK08-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/10/2022