STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88856 Máy đốt điện cao tần (RFA) và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH 001/20220825/PLTTBYT-TT Còn hiệu lực
26/08/2022

88857 Máy đốt điện cao tần nội soi và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 015B/JMX/0621 Còn hiệu lực
16/03/2023

88858 Máy đốt điện cao tần nội soi và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 015/JMX/0621 Còn hiệu lực
05/03/2024

88859 Máy đốt điện cao tần và phụ kiện tiêu chuẩn, có tay dao cắt đốt, lưỡi đốt đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 090-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

88860 Máy đốt điện Laser CO2 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3921 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL Công ty TNHH Công nghệ cao 3D Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2021