STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88861 Thòng lọng cắt polyp (sử dụng 1 lần) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG VDK01-ML23/PLTTBYT Còn hiệu lực
11/04/2023

88862 Thòng lọng cắt polyp (sử dụng 1 lần) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ KOINT AGS01-KOINT23/PLTTBYT Còn hiệu lực
05/05/2023

88863 Thòng lọng cắt polyp dạ dày và đại tràng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3610 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
31/12/2021

88864 Thòng lọng cắt polyp dùng 1 lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC 3009/CV-ATC/2020/170000079/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN Còn hiệu lực
17/05/2021

88865 Thòng lọng cắt polyp dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VÀ GIÁO DỤC LÊ VŨ 020522/BPL-LV Còn hiệu lực
21/07/2022