STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88861 Máy đọc huỳnh quang-Sàng lọc trước sinh. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-017/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/03/2022

88862 Máy đọc kết quả phân tích nhóm máu và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-092/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/05/2020

88863 Máy đọc kết quả phát hiện vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210614-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/08/2021

88864 Máy đọc kết quả và máy rửa dùng cho xét nghiệm ELISA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 21HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
31/07/2019

88865 Máy đọc kết quả xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-095-2022 Còn hiệu lực
06/01/2023