STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88861 Ống phát tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/280 Còn hiệu lực
07/07/2022

88862 Ống phát tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 30062018-001/PL/GMED Còn hiệu lực
11/04/2023

88863 ỐNG PHÁT TIA X TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 1804222TBA Còn hiệu lực
31/07/2023

88864 Ống phát tia X của máy X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 13/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
28/06/2019

88865 Ống phát tia X của máy X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 20/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
05/07/2019