STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88866 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO 2015-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2023

88867 Máy đọc Elisa bán tự động (phụ kiện đính kèm theo) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3740-2 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT Còn hiệu lực
31/03/2021

88868 Mặt nạ gây mê ether Schemmelbusc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190081.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
10/03/2020

88869 Mạch máu nhân tạo, ống thẳng không gắn sẵn van TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CVS MEDICAL 04/LABCOR/CVS Còn hiệu lực
04/11/2022

88870 Mặt nạ gây mê dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 28/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/02/2020