STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88876 Protein (Urine and CSF) Standard 2 g/L 1x3 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

88877 Protein Total Standard 7 g/dL 1x3 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

88878 Protocare TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0043PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEPHARCO Đã thu hồi
22/02/2020

88879 ProVag Gel (Gel phụ khoa ProVag) TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 30/170000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm BIOMEDICO Còn hiệu lực
03/07/2019

88880 PRP ACCESS KIT (KIT tách huyết tương giàu tiểu cầu) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1644/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Elypson Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2019