STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88886 Mũi khoan xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020609/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
26/04/2021

88887 Mũi khoan xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1292/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HTP VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/05/2021

88888 Mũi khoan xương TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3826 PL-TTDV Công ty TNHH Thông minh Hoàng Hà Còn hiệu lực
12/06/2021

88889 Mũi khoan xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 463/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế HTP Việt Nam Còn hiệu lực
20/09/2021

88890 Mũi khoan xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MARA 0087-2021/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
12/12/2021