STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88891 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NATUREHEALTH VIỆT NAM 01/2023/BPL-NATU Còn hiệu lực
22/06/2023

88892 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TH PHARMA 01/2023/BPL-THPHAR Còn hiệu lực
22/06/2023

88893 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM OLYMPUS 01/2023/BPL-OLYMPUS Còn hiệu lực
08/12/2023

88894 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG 150324/CBPL-TC Còn hiệu lực
03/04/2024

88895 Miếng dán giảm tiêu chảy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200035 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ STK Còn hiệu lực
17/03/2020