STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88896 QH Mask Khẩu trang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 707/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Còn hiệu lực
10/05/2021

88897 QRAY TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 28/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AESTHETICS MARKETING ASIA VIETNAM Còn hiệu lực
05/08/2019

88898 Qủa (Màng) lọc máu cấp cứu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 090622-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/06/2022

88899 Qủa (Màng) lọc máu cấp cứu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 110622-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/06/2022

88900 Qủa (màng) lọc máu thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 181218TT/170000070/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ TMS Còn hiệu lực
27/06/2019