STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88911 MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU BỤNG KINH META TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 06/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/07/2023

88912 Miếng dán giảm đau chỉ thống TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2114/2020/180000028/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược Phẩm Tất Thành Còn hiệu lực
26/01/2021

88913 Miếng dán giảm đau gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIETNAM SHINE HEALTH 04.05/2023-2 Còn hiệu lực
04/05/2023

88914 Miếng dán giảm đau Herbalife TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 393/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Công Nghệ Và Thảo Dược EUE Australia – Chi Nhánh Hà Nội Còn hiệu lực
12/06/2020

88915 MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU HỒNG NGOẠI FAR INFRARED PATCH TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 04/1410/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ XANH Còn hiệu lực
16/10/2019