STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88916 Miếng dán giảm đau thảo dược TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2729 PL Công Ty TNHH Igg Việt Nam Còn hiệu lực
21/12/2019

88917 Miếng dán giảm đau thảo dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1187/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THẢO DƯỢC EUE AUSTRALIA- CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
06/10/2020

88918 Miếng dán giảm đau thảo dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 601/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME Còn hiệu lực
06/05/2021

88919 Miếng dán giảm đau thảo dược chỉ thống TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2099/2020/180000028/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược Phẩm Tất Thành Còn hiệu lực
26/01/2021

88920 Miếng dán giảm đau thảo dược Herbalife TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 393/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Công Nghệ Và Thảo Dược EUE Australia – Chi Nhánh Hà Nội Còn hiệu lực
12/06/2020