STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88936 Quả lọc dịch và nước siêu sạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 196-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VPĐD. Neo Agro Business Co., Ltd. tại Tp. Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
31/10/2019

88937 Quả lọc dùng chạy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 436/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/12/2022

88938 Quả lọc dung dịch thẩm tách siêu sạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 892/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
20/08/2021

88939 Quả lọc dung dịch thẩm tách siêu sạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1062/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
04/11/2021

88940 Quả lọc dung dịch thẩm tách siêu sạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 403/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
19/06/2023