STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88941 Mũi khoan răng và các dụng cụ hỗ trợ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 11/2021/WM-PLTTBYT Công ty CP WINMED Việt Nam Đã thu hồi
30/09/2021

88942 Mũi khoan rãnh tròn trong tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/157 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

88943 Mũi khoan rãnh tròn trong tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/81 Còn hiệu lực
03/08/2023

88944 Mũi khoan rỗng nòng (các cỡ) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1699PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
21/02/2020

88945 Mũi khoan sàn sọ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/244 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/08/2021