STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88941 Pipet hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VAVIM 07A/22/KQPL-VAVIM Còn hiệu lực
16/02/2022

88942 Pipet hút mẫu Sarstedt 3ml Transfer Pipette TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 676.21/180000026/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG Còn hiệu lực
30/12/2021

88943 Pipet hút mẫu/Dụng cụ hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 98-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
27/06/2019

88944 Pipet huyết thanh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 267/21/170000116/PCBPL-BYT., CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
10/06/2021

88945 Pipet huyết thanh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KHẢI NAM 20.23/KHAINAM/PCBPL -BYT Còn hiệu lực
29/07/2023