STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88961 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2388/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

88962 MŨI KHOAN NHA KHOA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NVDENT 04/2022/PL-NVDENT Còn hiệu lực
22/09/2022

88963 MŨI KHOAN NHA KHOA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NVDENT 05/2022/PL-NVDENT Còn hiệu lực
30/09/2022

88964 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOLEADER 05/2022/PL-BIOLEADER Còn hiệu lực
06/10/2022

88965 Mũi Khoan nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2870A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/11/2022