STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88961 Ống nội soi phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 676/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
27/11/2019

88962 Ống nội soi phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 360170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Đã thu hồi
11/12/2019

88963 Ống nội soi phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 360/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
17/12/2019

88964 Ống nội soi phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 01023/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023

88965 Ống nội soi phế quản di động cấp cứu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 2403/2022/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023