STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88986 Máy đốt u bằng sóng cao tần và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 64/MED1219 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/04/2020

88987 Máy đốt u bằng vi sóng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 158/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Transmedic Healthcare Còn hiệu lực
23/09/2021

88988 Máy đốt u bằng vi sóng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA 01/2024-ANPHA/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/03/2024

88989 Máy đốt u bằng vi sóng và phu kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 85/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

88990 Máy đốt u bằng vi sóng và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 35/MED1119 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020