STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88991 Nanoquant Real-Time HCV TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2210/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen Còn hiệu lực
11/09/2019

88992 NANOSTAR NaCl 0.9% Silvernano TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 417/21/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM SƠN Còn hiệu lực
22/10/2021

88993 Nạo Ngà Răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NEWDENT 01/2023/NEWDENT/PL Còn hiệu lực
08/05/2023

88994 Nạo ổ răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 20232812/LN-MATRIX/BPL Còn hiệu lực
28/12/2023

88995 Nạo Xương Ổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NEWDENT 01/2023/NEWDENT/PL Còn hiệu lực
08/05/2023