STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88996 Mũi khoan đánh bóng dành trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 03122022-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/07/2023

88997 Mũi khoan đánh bóng dành trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 01022023-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/07/2023

88998 Mũi khoan đánh bóng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 392-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH MTV Tín Nha Còn hiệu lực
10/10/2019

88999 Mũi khoan đánh bóng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0302021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TÍN NHA Còn hiệu lực
23/01/2021

89000 Mũi khoan đánh bóng nha khoa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 172-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
23/07/2019