STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89036 Muối súc miệng Danapha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 02/2022/TTBYT-DNP Còn hiệu lực
23/04/2022

89037 Muối súc miệng họng BLUE WHALE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 309/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Còn hiệu lực
02/06/2020

89038 Muối súc miệng Sea Salt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
21/04/2022

89039 Muối súc miệng STAR DS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 04/2022/TTBYT Còn hiệu lực
26/07/2022

89040 Muối y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 102021APPL/170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN Còn hiệu lực
19/08/2021