STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89051 Miếng dán ECG SIGKNOW UG02 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN 2107/KQPLA-SGM/22 Còn hiệu lực
22/12/2023

89052 Miếng dán ép sẹo và quản lý vết sẹo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 59/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Scarheal Hồng Hải Việt Nam Còn hiệu lực
07/04/2021

89053 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200034 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ STK Còn hiệu lực
17/03/2020

89054 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 600/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME Còn hiệu lực
08/05/2021

89055 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0768PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÚ KHANG Còn hiệu lực
05/11/2021