STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89086 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 287/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Còn hiệu lực
25/05/2020

89087 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 248/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TDA VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/05/2020

89088 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 305/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT Còn hiệu lực
25/05/2020

89089 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 82721CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Mai Còn hiệu lực
22/10/2021

89090 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 543.21/180000026/PCBPL-BYT NGUYỄN THẾ HIỂN Còn hiệu lực
29/10/2021