STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89106 Nhiệt kế điện tử đo nách TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2065/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG Còn hiệu lực
17/12/2020

89107 Nhiệt kế điện tử đo nách liên tục Vivalnk Fever Scout và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 1.Hộp sạc 2.Miếng keo dính 3.Pin AAA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 503/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG Còn hiệu lực
27/05/2020

89108 NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ ĐO TAI TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 09/2022-MEGA Còn hiệu lực
02/08/2022

89109 Nhiệt kế điện tử đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 14721/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2021

89110 Nhiệt kế điện tử đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 477/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022