STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89131 Nhiệt kế đo trán Microlife TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 18/170000001/PCBPL-BYT (2019) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Còn hiệu lực
21/05/2020

89132 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1047/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KINH Còn hiệu lực
23/07/2020

89133 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3092021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Giao nhận vận tải và Thương mại Quốc tế TNT Còn hiệu lực
14/08/2021

89134 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1478/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
01/09/2021

89135 Nhiệt Kế Hồng Ngoại Đo Trán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 261/2020/180000028/ PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Merry Việt Nam Còn hiệu lực
22/05/2020