STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89141 NHÍP CÁC LỌAI TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1205/170000102/PCBPL-BYT/2017 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ Còn hiệu lực
03/06/2019

89142 Nhíp cầm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 15120917 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
12/08/2019

89143 Nhíp có mấu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 16120917 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
12/08/2019

89144 Nhíp có mấu các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 2906222/ Instruments/ Allgaier/ Germany Còn hiệu lực
08/01/2024

89145 NHÍP GẮP MÔ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA 044/170000126/PCBPL-BYT-CKPL Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa Còn hiệu lực
08/10/2021