STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89146 Nhíp có mấu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 16120917 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
12/08/2019

89147 Nhíp có mấu các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 2906222/ Instruments/ Allgaier/ Germany Còn hiệu lực
08/01/2024

89148 NHÍP GẮP MÔ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA 044/170000126/PCBPL-BYT-CKPL Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa Còn hiệu lực
08/10/2021

89149 Nhíp giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 17120917 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
12/08/2019

89150 Nhíp giữ vít, nẹp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 142/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
28/04/2020