STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89151 Nhiệt kế điện tử đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 14721/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2021

89152 Nhiệt kế điện tử đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 477/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

89153 Nhiệt kế điện tử đo trán hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 987/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiết bị Y tế Hợp Phát Còn hiệu lực
05/10/2021

89154 Nhiệt kế điện tử, hiệu Chicco TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BRISTAR 2712/2022/BRS Còn hiệu lực
29/12/2022

89155 Nhiệt kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại và phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 069-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH trung tâm sản phẩm y tế Quốc Khoa Còn hiệu lực
20/04/2021