STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89156 Nhíp lưỡng cực (có hoặc không có kênh hút) TTBYT Loại C VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 51/082023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
11/08/2023

89157 Nhíp mô tiêu chuẩn Thẳng, cỡ trung bình, ngàm có răng (1x2), dài 160 mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Allgaier-Germany/300522 Còn hiệu lực
09/12/2023

89158 Nhíp mống mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 20120917 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
12/08/2019

89159 Nhíp nhổ lông quặm (Nhíp nhổ lông mi) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 22120917 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
12/08/2019

89160 Nhíp phẫm thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1582019/170000116/PCBPL-BYT,.. Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
26/08/2019