STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89161 Nhũ tương nhỏ mắt bôi trơn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 587/21/170000116/PCBPL-BYT. Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Còn hiệu lực
19/08/2021

89162 Nhũ tương nhỏ mắt bôi trơn (Tên thương mại: Phiphos) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 935/2023/CV-CPC1HN Còn hiệu lực
31/03/2023

89163 Nhũ tương nhỏ mắt bôi trơn PHIPHOS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 77/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Còn hiệu lực
16/08/2021

89164 Nhũ tương nhỏ mắt SYSTANE COMPLETE TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2493 PL-TTDV Văn Phòng Đại Diện Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
29/12/2019

89165 Nhũ tương nhỏ mắt SYSTANE COMPLETE TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2844PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020