STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89261 Muỗng nạo A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG 02/PLNT Còn hiệu lực
23/05/2022

89262 Muỗng nạo rỗng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1582019/170000116/PCBPL-BYT... Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
26/08/2019

89263 Muỗng nạo, nạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191429 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NGUYÊN LONG Còn hiệu lực
19/12/2019

89264 Muỗng đo lường thuốc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191461 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
28/02/2020

89265 MUỖNG,DỤNG CỤ NÃO, ỐNG NGHE CÁC LỌAI TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 07/2505/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ Còn hiệu lực
03/06/2019