STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89266 Mũ phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1174/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Còn hiệu lực
25/09/2020

89267 Mũi bắt vít TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/135 Còn hiệu lực
17/08/2023

89268 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181049 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
02/05/2020

89269 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/77 Còn hiệu lực
03/08/2023

89270 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/113 Còn hiệu lực
07/08/2023