STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89291 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn.. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 32b-PL-TTB/BMXVN/2018/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Đã thu hồi
19/06/2019

89292 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn.. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 02 - PL - BMXVN/170000087/PCBPL - BYT Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam Còn hiệu lực
23/06/2019

89293 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn.. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 04 - PL - TTB/ BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam Còn hiệu lực
23/06/2019

89294 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn.. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 36.1.PL-BMXVN/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
24/06/2019

89295 Môi trường nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TC001/170000073/ PCBPL-BYT (môi trường vi sinh) CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU Còn hiệu lực
20/12/2019