STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89296 Môi trường nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NA003/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
20/12/2019

89297 Môi trường nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2578 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CA NA RO Còn hiệu lực
29/06/2020

89298 Môi trường nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1381/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEN GROUP Còn hiệu lực
23/09/2020

89299 Môi trường nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 15521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOTECHLAB Còn hiệu lực
01/03/2021

89300 Môi trường nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ALPHACHEM 2201 Còn hiệu lực
13/04/2023