STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89301 Môi trường nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ALPHACHEM 2301 Còn hiệu lực
18/11/2023

89302 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-033/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2020

89303 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-123/PLTTBYT Còn hiệu lực
01/07/2022

89304 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1054A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/10/2022

89305 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1054A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/10/2022