STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89356 Môi trường rửa tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VITROTECH 04/2023/PL- VITROTECH Còn hiệu lực
10/08/2023

89357 MÔI TRƯỜNG RỬA TRỨNG (FERTICULT TM ASPIRATION) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 221020/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2022

89358 Môi trường sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 02/2023/PL-LABONE Còn hiệu lực
05/01/2024

89359 Môi trường sinh thiết phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 569 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
07/12/2019

89360 Môi trường sinh thiết phôi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1571 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT & T Còn hiệu lực
31/12/2020