STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89396 monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 04/170000072/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Đã thu hồi
19/10/2020

89397 Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 906/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2023

89398 Monitor theo dõi bệnh nhân cùng phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 025-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
04/02/2020

89399 Monitor theo dõi bệnh nhân kèm phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 127/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N.T.K Còn hiệu lực
04/01/2021

89400 Monitor theo dõi bệnh nhân và các linh phụ kiện đi kèm: TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1714/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ANH Còn hiệu lực
13/11/2020