STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89406 Miếng dán vết thương TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 447.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
11/09/2021

89407 Miếng dán vết thương TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DW03/2022 Còn hiệu lực
27/05/2022

89408 Miếng dán vết thương TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DW06/2022 Còn hiệu lực
30/09/2022

89409 MIẾNG DÁN VẾT THƯƠNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HUY HOÀNG 004/2023/PL Còn hiệu lực
07/09/2023

89410 Miếng dán vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HUY HOÀNG 001/2024/PL Còn hiệu lực
05/06/2024