STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89411 Miếng dán vết thương collagen- HealiAid TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLOBAL 03/VBPB-DPGLOBAL Đã thu hồi
26/10/2023

89412 Miếng dán vết thương collagen- HealiAid TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLOBAL 03/VBPL-DPGLOBAL Còn hiệu lực
26/10/2023

89413 Miếng dán vết thương dẫn lưu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ SINYMED 01-2023/KQPL-YTSN Còn hiệu lực
12/05/2023

89414 Miếng dán vết thương NatureGo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1967/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NATURAL GOLD Còn hiệu lực
03/02/2021

89415 Miếng dán vết thương thay chỉ khâu da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200342 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y HỌC Á CHÂU Còn hiệu lực
10/06/2020