STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89431 Miếng dán điện cực -Neolead TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1906/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
28/12/2020

89432 Miếng dán điện cực bao gồm dây cáp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA 185/170000126/PCBPL-BYT Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa Còn hiệu lực
05/09/2021

89433 Miếng dán điện cực cho hệ thống điều trị rối loạn nhịp tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-326-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
16/12/2021

89434 Miếng dán điện cực dùng cho máy theo dõi nhịp tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210956-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
05/01/2022

89435 Miếng dán điện cực ECG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00146/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEMS Còn hiệu lực
24/09/2021