STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89441 Miếng dán điện cực tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT KIM THÁP KT_22006 Còn hiệu lực
30/06/2022

89442 Miếng Dán Điện Cực Tim TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0012-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/11/2022

89443 Miếng dán điện cực tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 28-HM/CATHAY Đã thu hồi
22/01/2024

89444 Miếng dán điện cực tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GEMS 2404/2024/GEMS-CATHAY/ECG Còn hiệu lực
24/04/2024

89445 Miếng dán điện cực tim các size TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1803-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
15/09/2020