STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91351 Negative Pressure Wound Therapy TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 157 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VNROYAL Còn hiệu lực
21/08/2019

91352 Negative Pressure Wound Therapy TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 498 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VNROYAL Còn hiệu lực
21/08/2019

91353 Nệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 79.8 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2024

91354 Nệm (Phụ kiện bàn mổ, xe đẩy y tế, giường y tế) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 03/HLM23/170000150/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/11/2023

91355 Nệm chống loét với bơm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
02/07/2019