STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91501 Nồi hấp ướt tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 33-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

91502 Nồi hấp ướt tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018174 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ HUY Còn hiệu lực
26/07/2019

91503 Nồi hấp ướt tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1650/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Nguyễn Hoàng Phát Còn hiệu lực
27/07/2019

91504 Nồi hấp ướt tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 237-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
12/04/2021

91505 Nồi hấp ướt tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 163a/2021/BKQPL-VQ Công ty TNHH Thương Mại Long sơn Đã thu hồi
24/08/2021