STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91506 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3192 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẾ GIỚI THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC Còn hiệu lực
13/04/2020

91507 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3268 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI FAMED Còn hiệu lực
11/05/2020

91508 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 210/2020/180000028/ PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN TẠI BẮC NINH Còn hiệu lực
22/05/2020

91509 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HNK VIỆT NAM 02-Altacor/170000078/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm HT Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2020

91510 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HNK VIỆT NAM 01-Altacor/170000078/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm HT Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2020