STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91526 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2602A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2023

91527 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2023/SMS-VN/PL Còn hiệu lực
27/12/2023

91528 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211021-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/01/2024

91529 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3108 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/01/2024

91530 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 08012024TBA Còn hiệu lực
08/01/2024