STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91531 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 0124.TT05/PL-HH Còn hiệu lực
30/01/2024

91532 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202406/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
22/02/2024

91533 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TPMED 04.TPMED/2024/PLTTBYT Còn hiệu lực
17/02/2024

91534 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 181223-02/STECH/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/03/2024

91535 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202408/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
07/03/2024