STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91541 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 240412/MP-BPL Còn hiệu lực
12/04/2024

91542 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2052/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/04/2024

91543 Nồi Hấp Tiệt Trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỸ THÀNH 03-2024/MT-KQPL Còn hiệu lực
19/04/2024

91544 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 30-HM/DENGGUAN Còn hiệu lực
20/04/2024

91545 Nồi hấp tiệt trùng (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018928 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGỌC DIỆP Còn hiệu lực
26/02/2020