STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91546 Nồi hấp tiệt trùng (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181856 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TOPMED Còn hiệu lực
08/09/2021

91547 Nồi hấp tiệt trùng và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 89/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
03/07/2019

91548 Nồi hấp tiệt trùng ( Máy hấp tiệt trùng) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA 11/180000012/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - khoa học kỹ thuật Minh Duy Còn hiệu lực
05/06/2019

91549 Nồi hấp tiệt trùng (Autoclave) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3622-1 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật H.B Còn hiệu lực
17/02/2021

91550 Nồi hấp tiệt trùng (hấp tiệt trùng tay khoan nha khoa) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1007/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
20/08/2020