STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91551 Nồi hấp tiệt trùng (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181827 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Còn hiệu lực
17/08/2021

91552 Nồi hấp tiệt trùng (Máy hấp tiệt trùng) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIETTECH 01/VT-PL/TBYT Còn hiệu lực
18/07/2022

91553 Nồi hấp tiệt trùng (Steam sterilizers- Autoclaves) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1453/170000074/PCBPL-BYT Đã thu hồi
27/04/2022

91554 Nồi hấp tiệt trùng (Steam sterilizers- Autoclaves) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1453/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2022

91555 Nồi hấp tiệt trùng - Phụ kiện nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 158-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Văn Phòng Đại Diện Nipon Corporation Tại Tp. Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/07/2019