STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91556 Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT - TECHNIMEX DELTA/2023-NHTT Còn hiệu lực
27/03/2023

91557 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG ÁP SUẤT CAO TÍCH HỢP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1061/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH WON-MED VINA Còn hiệu lực
02/01/2020

91558 Nồi hấp tiệt trùng áp suất hơi nước kiểu hình trụ nằm ngang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 53521CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
10/08/2021

91559 Nồi hấp tiệt trùng áp suất hơi nước kiểu hình trụ nằm ngang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 2402/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
24/02/2023

91560 Nồi hấp tiệt trùng áp suất hơi nước kiểu hình trụ nằm ngang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0806-10/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
08/06/2023